Homepage
INTRODUCTION
BA VI NATIONAL PARK
FARM PRODUCE
FARM AND FARMER
SEASONAL PICTURES
TOURS IN THE COUNTRY
NEWS
Articles
Agri-tourism
Science
Events
Stories of farm-produces
CONSTRUCTIVE IDEA
COMMENTS
WEB LINK

Ngày truy cập:
18 tháng 1, 2019
Số lượt truy cập
31052
 
 
 
 
STORIES OF FARM-PRODUCES
Origin of Viet Nam tea plant
By old documents, the tea plant has been originated in Viet Nam since erstwhile with two kinds: farmable one at farm households in Red River Delta and forestry other growing up at the mountainous areas in North. ...

Văn minh lúa nước
...

Showing the embroidered products of Dzao ethnic minority
...

 
TYPICAL PRODUCTS

***Tin mới nhập***
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
Chịu trách nhiệm nội dung: TS Ngô Kiều Oanh
Chương trình thông tin quy hoạch vùng và tài nguyên môi trường
Viện khoa học và công nghệ Việt Nam
Số điện thoại (04)37562971 (04)38225398 - Email: sanvatbavi@gmail.com
Trang Web hoạt động từ ngày 20/10/2008-Đơn vị tài trợ Công ty ATC Việt Nam