Homepage
INTRODUCTION
BA VI NATIONAL PARK
FARM PRODUCE
FARM AND FARMER
SEASONAL PICTURES
TOURS IN THE COUNTRY
NEWS
CONSTRUCTIVE IDEA
COMMENTS
WEB LINK

Ngày truy cập:
19 tháng 2, 2019
Số lượt truy cập
31052
 
 
 
 
BA VI NATIONAL PARK
Introduction of Ba Vi National Park
Ba Vi National Park located toward the West, 60km far from Ha Noi center, well-known of fantastic and wonderful beauty of the nature, the richness and variety of tropical flora and fauna, which has been existed, preserved and developed since thousands of years. ...

Recommendation by Prof. Dang Huy Huynh
Recommendation relating to Ba Vi National Park ...

Reply letter by Chairman of Ha Noi City People's Committee
Reply letter by Chairman of Ha Noi City People's Committee ...

Nạn phá rừng đáng sợ hơn khủng hoảng tài chính
Số tiền mà nền kinh tế toàn cầu mất đi do sự thu hẹp diện tích rừng lớn hơn nhiều so với tổn thất mà cuộc khủng hoảng ngân hàng hiện nay gây nên ...

 
TYPICAL PRODUCTS

***Tin mới nhập***
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
Chịu trách nhiệm nội dung: TS Ngô Kiều Oanh
Chương trình thông tin quy hoạch vùng và tài nguyên môi trường
Viện khoa học và công nghệ Việt Nam
Số điện thoại (04)37562971 (04)38225398 - Email: sanvatbavi@gmail.com
Trang Web hoạt động từ ngày 20/10/2008-Đơn vị tài trợ Công ty ATC Việt Nam