Homepage
INTRODUCTION
BA VI NATIONAL PARK
FARM PRODUCE
FARM AND FARMER
SEASONAL PICTURES
TOURS IN THE COUNTRY
NEWS
CONSTRUCTIVE IDEA
COMMENTS
WEB LINK

Ngày truy cập:
19 tháng 2, 2019
Số lượt truy cập
31052
 
 
 
 
TOURS IN THE COUNTRY
Ba Vi HomeStead
...

Tour Ba Vi HomeStead - Duong Lam Old Village
...

Tour Ba Vi HomeStead - Dzao ethnic village of medicable herbs
...

Tour Ba Vi HomeStead - Tea village of Do Tram
...

Tour Ba Vi HomeStead - Ba Vi National Park
...

 
TYPICAL PRODUCTS

***Tin mới nhập***
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
Chịu trách nhiệm nội dung: TS Ngô Kiều Oanh
Chương trình thông tin quy hoạch vùng và tài nguyên môi trường
Viện khoa học và công nghệ Việt Nam
Số điện thoại (04)37562971 (04)38225398 - Email: sanvatbavi@gmail.com
Trang Web hoạt động từ ngày 20/10/2008-Đơn vị tài trợ Công ty ATC Việt Nam