Trang chủ
GIỚI THIỆU
VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ
SẢN VẬT
NÔNG TRẠI & NÔNG HỘ
TT NC bò Ba Vì
TT Dê Thỏ Cừu
Cty giống gia cầm
Cty chè Đại Hưng
HTX thuốc Nam
Cty dứa Suối Hai
HTX rau Sen Chiểu
Công ty Sơn Thái
HTX Dê sữa
CHÙM ẢNH
SỰ KIỆN
TOUR ĐỒNG QUÊ
THÔNG TIN
Ý KIẾN CHO DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI
LIÊN KẾT

Ngày truy cập:
19 tháng 2, 2019
Số lượt truy cập
819497
 
 
 
 
TT DÊ THỎ CỪU
Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây (ĐT: 0433838670)

NGHIÊN CỨU, SẢN XUẤT VÀ KNH DOANH CHĂN NUÔI DÊ, CỪU, THỎ CUNG CẤP THỰC PHẨM CHỨC NĂNG CHO HÀ NỘI MỞ RỘNG VÀ CẢ NƯỚC

Giới thiệu chung:

Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây ban đầu là Trại giống thỏ thịt Ba Vì đươc thành lập năm 1978, đến năm 1989 đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu thỏ Sơn Tây, năm 1993 được bổ xung chức nănm nhiệm vụ và đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu Dê và thỏ Sơn Tây, là đơn vị khoa học công nghệ thuộc Viện Chăn nuôi, hiện nay hoạt động theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ, có con dấu riêng, hạch toán độc lập mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Trung tâm có chức năng nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; tập huấn, tham gia đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ; hợp tác quốc tế và liên kết liên doanh; thử nghiệm quy trình công nghệ mới; xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật; tư vấn dịch vụ; sản xuất kinh doanh về giống, thức ăn, thuốc thú y, vật tư trang thiết bị chăn nuôi Dê, Cừu, Thỏ.

Trung tâm được nhà nước giao thực hiện các nhiệm vụ sau:

* Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu chọn lọc để tạo ra các dòng, giống Dê, Cừu, Thỏ; xác định các tổ hợp lai có năng suất và chất lượng cao phù hợp với các vùng sinh thái;

- Nuôi giữ giống gốc, quỹ gen, nhân thuần, nuôi thích nghi các giống Dê, Cừu, Thỏ;

- Nghiên cứu để xây dựng các quy trình kỹ thuật; tiêu chuẩn kỹ thuật; định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ cho công tác nghiên cứu và quản lý;

- Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăn nuoi Dê, Cừu, Thỏ;

- Nghiên cứu về đặc điểm sinh học, đặc điểm di truyền các tính trạng sản xuất của các giống Dê, Cừu, Thỏ;

- Tham gia nghiên cứu thành phần dinh dưỡng của các loại thức ăn, xây dựng tiêu chuẩn ăn cho các giống Dê, Cừu Thỏ;

- Nghiên cứu các giải pháp phòng trị bệnh cho Dê, Cừu, Thỏ;

- Thử nghiệm các công nghệ mới liên quan đến chăn nuôi, chế biến sản phẩm Dê, Cừu, Thỏ;

- Tham gia nghiên cứu phục vụ xây dựng chính sách và chiến lược phát triển chăn nuôi.

* Chuyển giao công nghệ

- Chuyển giao công nghệ, chuyển giao các TBKT và xây dựng mô hình chăn nuôi Dê, Cừu, Thỏ điển hình có hiệu quả ở các vùng sinh thái khác nhau.

- Tập huấn kỹ thuật cho người chăn nuôi, tham gia đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi Dê, Cừu, Thỏ;

* Hợp tác quốc tế

- Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác quốc tế về chăn nuôi, chế biến sản phẩm và cây thức ăn gia súc;

* Tư vấn dịch vụ và sản xuất kinh doanh

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu giống, sản phẩm chăn nuôi, thức ăn và vật tư trang thiết bị phục vụ cho chăn nuôi Dê, Cừu, Thỏ .

- Tổ chức phát triển sản xuất chăn nuôi, giết mổ và chế biến sản phẩm;

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các lĩnh vực chăn nuôi và chế biến sản phẩm; sản xuất, thử nghiệm các loại vác xin, thuốc thú y đặc hiệu cho dê, cừu, thỏ.

* Thực hiện nhiệm vụ khác theo khả năng của Trung tâm

Về năng lực và tổ chức bộ máyTrung tâm có trụ sở chính tại Phường Xuân Khanh, Thành Phó Sơn Tây, Hà Tây, tổng diện tích đất là 65 ha, trong đó có 25 ha đất đồng cỏ và cây thức ăn gia súc, 10 ha hồ nước 10 ha xây dựng các công trình và chuồng trại, đường đi...

Về nhân lực, Trung tâm có tổng số 86 CBCNV trong đó 1 PGS.TS, 2 Tiến sỹ, 7 thạc sỹ, 20 kỹ sư, cử nhân và 30 công nhân kỹ thuật có kinh nghiệm lâu năm về chăn nuôi dê, cừu, thỏ để phục vụ và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hiện nay Trung tâm đang xây dựng thêm 02 cơ sở trực thuộc là Trại Nhân giống thỏ Ninh Bình và Trạm thực nghiệm và nhân giống dê, cừu Ninh Thuận.

Trung tâm hiện đang được nhà nước giao nuôi giữ đàn gia súc giống gốc gồm 7 giống dê thuần (1 giống nội - Dê Bách Thảo; 3 giống dê kiêm dụng sữa - thịt Ấn Độ: Jumnapari, Beetal, Barbari; 2 giống dê chuyên dụng sữa: Saanen, Alpine, 1 giống chuyên thịt: Boer của Mỹ; 4 giống thỏ thịt (2 giống thỏ nội: đen và Xám là những giống chịu kham khổ và thích ứng tốt với điều kiện chăn nuôi tận dụng của nông dân; 2 giống thỏ nhập ngoại: New Zealand White và California) và 01 giống cừu Phan Rang. Ngoài những giống thuần như trên những năm qua Trung tâm đã nghiên cứu và đánh giá được nhiều tổ hợp dê, thỏ lai cho năng suất, chất lượng tốt để giới thiệu cho các vùng sinh thái, các địa phương khác nhau phát triển sản xuất.

Về thành tựu nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Từ năm 1993 đến nay Trung tâm đã thu được những thành tựu khoa học- công nghệ và chuyển giao như sau :

Nghiên cứu xác định đặc tính sinh học, khả năng sản xuất của dê Bách Thảo Việt .

Nghiên cứu thích nghi 3 giống dê Ấn độ Barbari, Jamnapari, Beetal qua 4 năm nuôi tại Việt . Đề tài cấp Bộ, đã nhâp được 3 giống dê kiêm dụng sữa - thịt nổi tiếng của Ấn Độ về Việt. Kết quả được đánh giá là xuất sắc.

Nghiên cứu sử dụng dê đực Bách Thảo, Ấn Độ lai cải tạo đàn dê cỏ địa phương được công nhận TBKT và phát triển mạnh mẽ ở Miền Bắc.

Nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất, cải tạo đất, cung cấp chất đốt và làm thức ăn cho gia súc của cây đậu Sơn Tây (Flemingia macrophilla). Đề tài cấp Bộ. Kết quả được đánh giá là xuất sắc, Cây Đậu Sơn tây được công nhận TBKT và phát triển ra sản xuất.

Nghiên cứu khả năng sản xuất của cây Chè Khổng Lồ Trichantera Gigantea làm thức ăn bổ xung đạm cho gia súc, được công nhận TBKT, hiện nay cây Chè khổng lồ được phát triển rộng rãi ở nhiều địa phương làm thức ăn cho dê, cừu, trâu bò, thỏ, lơn, gia cầm và cá.

Dự án phát triển giống dê giai đoạn 2001 - 2005 đã nhâp được hai giống dê sữa cao sản Saanen, Alpine và một giống dê thịt cao sản Boer, là 3 giống dê chuyên dụng sữa, thịt cao sản nhất thế giơi từ Mỹ về để phát triển ở Việt Nam.

Đề tài giống Dê giai đoạn 2000 - 2005: nghiên cứu chọn tạo các giống dê sữa, thịt năng xuát cao, đã khảo nghiện và xác định được 2 tổ hợp dê lai hướng sữa tốt đó là Dê lai Saanen x Bách Thảo và Saanen x Bách thảo - Cỏ; 2 tổ hợp dê lai hướng thịt tốt đó là Boer x Bách Thảo và Boer x Bách thảo - Cỏ.

Dự án FAO/TCP/VE-6310 giai đoạn 1996 - 1998 về sản xuất thử chăn nuôi dê sữa - thịt khu vực trung du và miền núi phía Bắc Việt . Dự án đã chuyển giao dê giống thiết lập mô hình chăn nuôi dê sữa - thịt bền vững và hiệu quả, hình thành hệ thống thu gom, chế biến và tiêu thụ sữa dê, tạo ra sản phẩm sữa dê tươi thanh trùng và pho mát dê. Năm 2001 Tổ chức FAO thế giới đánh giá dự án có ảnh hưởng tốt đến việc cải thiện dinh dưỡng và xoá đói giảm nghèo cho người nghèo miền núi và trao tặng cho Trung tâm giải thưởng Adourd Saumar về phát triển chăn nuôi dê xoá đói giảm nghèo.

Về phương hướng nghiên cứu và phát triển chăn nuôi dê, cừu và thỏ

Trong tình hình ngành chăn nuôi lợn và gia cầm gặp trở ngại về dịch bệnh liên miên khó kiểm soát như hiện nay, cùng với việc giá lương thực và các loại thức ăn tính tăng cao, người chăn nuôi, nhà quản lý và cả xã hội nói chung đều quan tâm phát triển những vật nuôi có khả năng tận dụng các loại thực ăn cỏ lá và phế phu phẩm, ít đòi hỏi thức ăn tinh và lương thực. Để phát triển giá súc ăn cỏ thì Dê, Cừu và Thỏ tuy nhỏ con hơn (trung bình 10 dê cừu thì có khối lượng và lượng thức ăn tương đương 1 con bò) song lại cho hệ số sản phẩm cao hơn so với trâu, bò (Dê, cừu cho 30 - 60 kg thịt hơi và 100 - 300 kg sữa hàng hoá/cái/năm (cái năng 35 - 40 kg); thỏ cho 60 - 150 kg thịt hơi/cái /năm (năng 4 kg) và đạc biệt là cần vốn đầu tư ít (30 - 50 triiêụ đồng là tạo được một việc làm mới có thu nhập trung bình 25 - 30 triệu đ/năm) quay vòng vốn nhanh. Chăn nuôi dê, cừu tận dụng được rất nhiều các nguồn lực sẵn có ở địa phương từ lao động nhàn rỗi, lao động phụ (người già, trẻ em, phụ nữ...) đến các loại cây, cỏ, lá tự nhiên ở các vùng trung du và miền núi kể cả những loại là trát và đắng mà các gia súc khác không sử dụng được như lá xoan, lá keo tràm và các lá tạp khác cũng như các loại phế phụ phẩm nông nghiệp và nhà bếp khác nhau, lại cho các loại sản phẩm có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao thịt dê, cừu, thỏ 50000 đ/kg hơi so với thịt bò 25000 - 30000 đ/kg hơi, thịt lơn 35000 đ/kg hơi...; sữa dê trên thị trường hiện nay là 22000 đ/lít so với sữa bò 8500 đ/lít do đó không riêng ở Việt Nam, các nhà khoa học và lãnh tụ trên thế giới coi Con dê là con bò của nhà nghèo và Con thỏ là con lợn của người nghèo. Bên cạnh nhữ giá trị về xã hội và kinh tế như trên, do ăn nhiều loại cỏ lá khác nhau, sữa dê, thịt dê, cừu và thỏ thực sư là thực phẩm bổ dưỡng cho con người, thịt dê và thịt cừu ngày càng được nhiều người ưa chuộng không chỉ vì sự thơm ngon và nhiều dinh dưỡng của chúng mà còn vì đây là những thứ thịt sạch sẽ và an toàn hơn các loại thịt khác, thịt dê, cừu và thỏ ít mỡ và lành tính, thịt thỏ giàu đạm (21% protein) nhưng chỉ chứa từ 0,3 đến dưới 1%, nhất là trong thịt thỏ không chứa cholesterone nên được coi là thực phẩm cho những người bị bệnh tim mạch, hiện nay người giàu trên thế giới ăn nhiều thịt thỏ để tránh béo phì và tránh mắc bệnh tim mạch. Một số nhà khoa học ở Trung Quốc tím thấy trong thịt thỏ có yếu tố hống bệnh gút ở người trong khi ngành dược ở Nhật Bản đang khai thác da thỏ để chế một loại thuốc đắt và quý chống stress và chống lão hoá cho người. Sữa dê là một loại thực phẩm không chỉ bổ dưỡng mà còn là một loại mỹ phẩm tự nhiên quý giá, sữa dê giàu và cân đối các chất dinh dưỡng gần với nhu cầu của con người, có thành phần dinh dưỡng gần giống sữa người, đạm trong sữa dê giàu axit amin không thay thế nên có giá trị sinh học cao, hạt mỡ sữa dê nhỏ và được nhũ hoá đều với các thành phần khác nên dễ tiêu hoá và hấp thu triệt để, ngoài ra trong sữa dê có nhiều chất khoáng, vitamin và hoạt chất sinh học được tích luỹ từ nhiều loại thức ăn thực vật trong tự nhiên nên có giá trị bồi bổ, chống loã hoá và làm đẹp cơ thể, nhất là đối với người già, trẻ em, và nữ giới. PGS.TS Đinh Văn Bình hiện là Giám đốc của Trung tâm năm 2002 bị tai nạn ô tô, mất nhiều máu, dập lá lách phải cắt, gẫy 6 xương sườn và vỡ nát xương khuỷu tay. Không ăn được gì suốt thời gian điều trị ngoài việc ba tiếng một lần uống một cốc sữa dê. Kết quả không ngờ về mặt hồi phục. Chỉ sau 40 ngày PGS đã đi lại được và trở về tiếp tục công tác. Ở nước ta nhiều người đã dùng sữa dê dể thay thế sữa mẹ nuôi trẻ em và bồi bổ cơ thể khi bệnh nạn cho kết quả rất tốt, trẻ em uống sữa dê thay thế hoàn toàn sữa mẹ và phát triển không thua kem những trẻ em khác. Các nước trên thế giới coi sữa dê như một loại thực phẩm chức năng để bồi bổ và làm đẹp con người, do đó sữa dê ngoài phần được sử dụng làm thực phẩm còn được dùng để chế nhiều loại mỹ phẩm có giá trị cao. Đài Loan là một trong những nước chăn nuôi dê sữa nhiều, họ sản xuất rất niều các sản phẩm giá trị từ sữa dê, trong đó có viên sữa dê khô bọc đường- là một loại thuốc bồi bổ cơ thể.

Dê và Thỏ thực sự đã là những vật nuôi thân thiết với nông dân nghèo từ xa xưa và trong điều kiện nước ta hiện nay chúng chính là công cụ để xoá đói giảm nghèo đồng thời để làm giàu ở các vùng trung du miền núi.

Hiện nay nhu cầu tiêu thụ sữa dê, và thịt dê, cừu, thỏ của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng rất cao, hàng trăm cửa hàng sữa lấy thương hiệu sữa dê nhưng khống có sữa dê để bán, nhiều nhà hàng thịt dê cũng phải bán lẫn thịt bê, thịt bò. Do quy hoạch và đoo thị hoá, Hà Tây về Hà Nội, dân số của Hà Nội sẽ được tập trung và phát triiển nhanh, cùng với nó là nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ dê, cừu và thỏ càng trở nên khan hiếm hơn. khu vực Ba Vì - Sơn Tây - Hà Tây sẽ càng trở nên chật chội. Trong chiến lược phát triển ngành chăn nuôi dê, cừu và thỏ thời gian tới chăn nuôi dê, thịt sẽ được phát triển ra các tỉnh miền núi nới có đất đai và bãi chăn thả rộng rãi, trong khi đó do núi Ba Vì có hàng trăm loại thảo dược khác nhau lại có môi trường khí hậu mát mẻ trong lành phù hợp với các gia súc cho sữa và gia súc có lông chống rết- thỏ nên chăn nuôi dê sữa và thỏ do nhu cầu chăn thả ít, dễ dàng nuôi nhốt với việc chủ động trồng và cung cấp thức ăn tại chỗ sẽ vẫn được duy trì và phát triển quy mô vừa và nhỏ ở các khu vực lân cận núi Ba Vì để tăng sản lượng cung cấp cho nhu cầu ngày càng tăng của Hà Nội Mở Rộng đặc biệt là cung cấp cho khách du lịch tại chỗ của quần thể du lịch Ba Vì - Sơn Tây.

                                                                                                                  

Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây

SĐT: 0433838341

 

 

 

  

sanvatbavi.com.vn

  

 
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

***Tin mới nhập***
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
Viện khoa học và công nghệ Việt Nam Hội thông tin khoa học kỹ thuật Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: TS Ngô Kiều Oanh
Chương trình thông tin quy hoạch vùng và tài nguyên môi trường
Số điện thoại (04)37562971 (04)38225398 - Email:
sanvatbavi@gmail.com
Trang Web hoạt động từ ngày 20/10/2008-Đơn vị tài trợ Công ty ATC Việt Nam