Trang chủ
GIỚI THIỆU
VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ
SẢN VẬT
NÔNG TRẠI & NÔNG HỘ
TT NC bò Ba Vì
TT Dê Thỏ Cừu
Cty giống gia cầm
Cty chè Đại Hưng
HTX thuốc Nam
Cty dứa Suối Hai
HTX rau Sen Chiểu
Công ty Sơn Thái
HTX Dê sữa
CHÙM ẢNH
SỰ KIỆN
TOUR ĐỒNG QUÊ
THÔNG TIN
Ý KIẾN CHO DIỄN ĐÀN
Ý KIẾN PHẢN HỒI
LIÊN KẾT

Ngày truy cập:
19 tháng 2, 2019
Số lượt truy cập
819497
 
 
 
 
HTX DÊ SỮA
HTX Dịch vụ Công nghệ và sản xuất chăn nuôi Tản Viên

- Tên: Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Tản Viên.

- Tên hợp tác xã viết tắt: TANVIENSLPC.

- Trụ sở làm việc: Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây - Phường Xuân Khanh, Tp. Sơn Tây, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.33838341.

- Fax: 04.33838889.

Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của Hợp tác xã dịch vụ chăn nuôi Tản Viên gồm những hoạt động sau đây:

1. Mục tiêu:

Khai thác tiềm năng và lợi thế các vùng nông thôn, trung du, miền núi, vùng ven để phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trong hệ thống trang trại lồng ghép, bền vững hiệu quả, kết hợp xử lý chất thải bảo vệ tài nguyên, sinh thái và môi trường, tạo việc làm, tăng thu nhập cho cán bộ, xã viên, nông dân.

Tạo ra các sản phẩm chăn nuôi có giá trị phục vụ xã hội.

2. Nội dung hoạt động:

2.1. Tổ chức các trang trại chăn nuôi gia súc: Dê, Cừu, Thỏ, Trâu, Bò, Lợn, Gia cầm... lồng ghép bền vững với các vật nuôi, cây trồng khác, kết hợp các giải pháp chủ động thức ăn và xử lý chất thải bảo vệ sinh thái, môi trường khu vực nông thôn, trung du miền núi, vùng ven...

2.2. Xây dựng hệ thống các trang trại nhân giống Dê, Cừu, Thỏ, Trâu Bò, Lợn, Gia cầm và các vật nuoi khác như: Nhím, Kỳ đà, Cá, Ba Ba... có chất lượng tốt đảm bảo tiêu chuẩn và hiệu quả, nhân giống cung cấp cho sản xuất.

2.3. Cung ứng con giống gia súc: Dê, Cừu, Thỏ, Trâu, Bò, Lợn, Gia cầm...; các vật nuôi phụ trợ và cây giống thức ăn liên quan... Cung ứng các loại thức ăn, thuốc thú y và vật tư khác phục vụ chăn nuôi cho các vật nuôi nói trên.

2.4. Thu gom, chế biến, bao tiêu các sản phẩm chăn nuôi từ các vật nuôi nói trên.

2.5. Dịch vụ tư vấn khoa hoc - công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật phát triển nghiên cứu và mở rộng ra sản xuất các đối tượng vật nuôi nêu trên.

Danh sách Ban quản trị hợp tác xã

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Nơi thường trú

Chức danh

1

Nguyễn Kim Lin

1968

Phường Xuân Khanh, tp. Sơn Tây

Chủ nhiệm

2

Trần Văn Nghĩa

1980

Bình Minh - Bình Giang - Hải Dương

Phó Chủ nhiệm

sanvatbavi.com.vn

   

 
SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

***Tin mới nhập***
TÌM KIẾM THÔNG TIN
 
 
Viện khoa học và công nghệ Việt Nam Hội thông tin khoa học kỹ thuật Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung: TS Ngô Kiều Oanh
Chương trình thông tin quy hoạch vùng và tài nguyên môi trường
Số điện thoại (04)37562971 (04)38225398 - Email:
sanvatbavi@gmail.com
Trang Web hoạt động từ ngày 20/10/2008-Đơn vị tài trợ Công ty ATC Việt Nam